Uppdrag:
Hitta tre (3) kottar till Elis

Elis samlar på kottar. Han älskar dem! Hitta tre kottar var och lägg de vid Elis. Kanske blir det en hel hög!?