Uppdrag:
Snurra

Det är roligt att snurra runt! Snurra 5 varv och försök sedan gå rakt så långt du kan.